"Tu spoczywają szczątki bohatera z Nowego Jorku.
Niech bogowie, którzy zawiedli go za życia przyjmą go po śmierci"